วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การ์ดวันแม่ อย่างพอเพียง

การ์ดวันแม่ อย่างพอเพียง ผลงานการทำการ์ดวันแม่ ประจำปี 2556 ของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง รายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำการ์ดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังภาพผลงานข้างล่าง...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น