วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง 25 พ.ย. 58

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะครู ได้นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกัน ประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง จากวัสดุธรรมชาติ และร่วมกันลอยกระทง ในเวลา 15.30 น. เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของคนไทย ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น