วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง 25 พ.ย. 58

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะครู ได้นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกัน ประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง จากวัสดุธรรมชาติ และร่วมกันลอยกระทง ในเวลา 15.30 น. เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของคนไทย ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น