วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม 30 มิ.ย. 60

เนื่องในวันคล้ายวันสถานปณาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาเอก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังภาพบรรยากาศ ...


ขอบคุณรูปภาพครูสมัคร โรงเรียนบ้านขุนหาญครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น