วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

รับการประเมินครูผู้สอน วันครูประจำปี 2558 8 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้รับการประเมินครูสายผู้สอน จากคณะกรรมการประเมินครู เนื่องในวันครูประจำปี 2558 ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น