วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คุณหมอตรวจสุขภาพปากและฟัน เด็กนักเรียน 4 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 มีคณะคุณหมอจากโรงพยาบาลขุนหาญ ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน นักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากตรวจสุขภาพปากและฟันแล้ว คุณหมอได้ให้ความรู้ในการดูแลรักษา ฟัน แก่นักเรียนด้วย ดังภาพ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น