วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 6-8 ธ.ค. 60

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลโพธิ์กระสังข์ โดยมีกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลโพธิ์กระสังข์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วย  ดังภาพบรรยากาศ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น