วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการตัดสินวิชาการกลุ่ม 17 ก.ย. 56

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ขึ้น เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ เตรียมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ในวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ โดยทำการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ดังภาพบรรยากาศ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น