วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการตัดสินวิชาการกลุ่ม 17 ก.ย. 56

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ขึ้น เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ เตรียมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ในวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ โดยทำการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ดังภาพบรรยากาศ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น