วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 8 มิ.ย.60

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ บูชา และระลึกถึงพระคุณของครู ดังภาพบรรยากาศ .....
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น