วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556   จำนวน 2 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1การงานอาชีพและเทคโนโลยีการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.383.5ทอง211. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประกอบ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีระเริญ
1. นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
2. นายประสิทธิ์  วงพินิจ
2เรียนร่วม - ภาษาไทยการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น70เงิน381. เด็กชายสุทธิราช  โสดแก้ว1. นางกิตรียา  แสงแก้ว


1. ผลการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 คลิก
2. ผลการแข่งขัน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น คลิก
ภาพประกอบ ...

บรรยากาศริมฝั่งโขง ...
เก็บภาพเวทีแสดง...
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานที่รายงานตัว และสถานที่แข่งขัน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น