วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 19-20 ก.พ. 57

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เข้าค่ายพักแรม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านขุนหาญ  ณ ค่ายจิระนนท์ อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น