วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ของแผ่นดิน ความรักของแม่ที่มีต่อลูก เพื่อให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น