วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พิธีสวนสนาม ทบทวนกฎและคำปฏิญาณ 2 ก.ค. 57

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดพิธีสวนสนาม ทบทวนกฎและคำปฏิญาณขึ้น ดังภาพบรรยากาศ ...

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ จึงปรับมาจัดในห้องประชุม ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น