วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมมือกันนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดป่าจิตตประชาสามัคคี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น