วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 13 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น