วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เปิดโลกอาเซียน 14 ต.ค. 58

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น