วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เปิดโลกอาเซียน 14 ต.ค. 58

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น