วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูมนิฐพร รับเข็มคุรุสภา

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนิฐพร นวรัตนากร ที่ได้รับเข็มคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ดังภาพ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น