วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูมนิฐพร รับเข็มคุรุสภา

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนิฐพร นวรัตนากร ที่ได้รับเข็มคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ดังภาพ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น