วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูมนิฐพร รับเข็มคุรุสภา

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนิฐพร นวรัตนากร ที่ได้รับเข็มคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ดังภาพ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น