วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฟังธรรมจากพระธรรมทูต 7 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 เวลา 09.00 น.-10.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมรับฟังพระธรรมจากพระธรรมทูต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น