วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่องสุขภาพปากและฟัน แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.6 ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น