วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่องสุขภาพปากและฟัน แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.6 ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น