วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ถวายสักการะพระศพ และศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 31 ม.ค. 60

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทำการแข่งขันโดย นางสาวปิ่นมณี วงเพ็ง และ นางสาวรุ่งฤดี  ศรีภักดิ์ นักเรียนชั้น ม. 3 ปรากฎว่า ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 รายละเอียด ในเว็บไซต์ http://art66.sillapa.net/sp-nation/  หลังจากแข่งขันเสร็จคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ดังภาพบรรยากาศ ทั้งหมด ....


แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น