วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 1 ส.ค. 56

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น