วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสารเสพติดนักเรียน 30 ม.ค. 61

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ฝ่ายปกครอง อำเภอขุนหาญ นำโดย นายเทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์ ปลัดอำเภอขุนหาญ ฝ่ายความมั่นคง นำคณะมาโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เพื่อตรวจสารเสพติดในร่างกายของนักเรียนโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อน  กลุ่มเป้าหมายคือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง ชายและหญิง ซึ่งมีทั้งหมด 43 คน ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ไม่มีนักเรียนที่มีสารเสพติดอยูในร่างกาย ดังภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น