วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสารเสพติดนักเรียน 30 ม.ค. 61

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ฝ่ายปกครอง อำเภอขุนหาญ นำโดย นายเทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์ ปลัดอำเภอขุนหาญ ฝ่ายความมั่นคง นำคณะมาโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เพื่อตรวจสารเสพติดในร่างกายของนักเรียนโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อน  กลุ่มเป้าหมายคือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง ชายและหญิง ซึ่งมีทั้งหมด 43 คน ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ไม่มีนักเรียนที่มีสารเสพติดอยูในร่างกาย ดังภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น