วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 20-22 ม.ค. 59

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายจิระนนท์ อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการเข้าค่ายพักแรม ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น