วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปัจฉิมนิเทศ และต้อนรับคุณครูซี 23 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับ นักเรียนที่จบแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนอกจากนี้ ยังได้ต้อนรับ คุณครู ซี Crystal Carter คุณครูอาสา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น