วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปัจฉิมนิเทศ และต้อนรับคุณครูซี 23 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับ นักเรียนที่จบแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนอกจากนี้ ยังได้ต้อนรับ คุณครู ซี Crystal Carter คุณครูอาสา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพบรรยากาศ ...

1 ความคิดเห็น:

  1. If you're trying to burn fat then you absolutely have to get on this brand new personalized keto diet.

    To create this keto diet, licenced nutritionists, personal trainers, and professional cooks have joined together to provide keto meal plans that are productive, convenient, money-efficient, and delicious.

    Since their grand opening in early 2019, 100's of clients have already remodeled their figure and health with the benefits a smart keto diet can provide.

    Speaking of benefits: in this link, you'll discover eight scientifically-proven ones given by the keto diet.

    ตอบกลับลบ