วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปัจฉิมนิเทศ และต้อนรับคุณครูซี 23 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับ นักเรียนที่จบแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนอกจากนี้ ยังได้ต้อนรับ คุณครู ซี Crystal Carter คุณครูอาสา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น