วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการซ้อมกีฬา

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 4 รายการ คือ  ฟุตบอลชาย 16 ปี  ฟุตบอลหญิง 16 ปี   วอลเล่บอลชาย 16 ปี    ตะกร้อชาย 14 ปี    บรรยากาศการซ้อมก็สนุกสนานเช่นเดียวกัน ดังภาพครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น