วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ปี 55

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และ โรงเรียนบ้านสดำ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น