วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ 23-24 ก.ค. 58

กลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.4 ถึง ม.3 ณ วัดบ้านโคกระเวียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค. 58  ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากคุณครูสมัคร โรงเรียนบ้านขุนหาญครับ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น