วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬากลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 14-18 ธ.ค. 58

ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประกอบด้วย 23 โรงเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดย กลุ่มตำบลห้วยจันทร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในหลายๆ ประเภทด้วย ดังภาพบรรยากาศ ...

บรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขัน 


บรรยากาศการแข่งขัน กีฬา กรีฑา ...คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น