วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พิธีถวายความอาลัย ฯ 11 พ.ย. 59

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อให้ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยอันเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ... ดังภาพบรรยากาศ 
แปรอักษร


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น