วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผ้าป่า พิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ 16-17 ก.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้มีกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 โดยความร่วมมือของชุมชน วัด โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ้าป่าระดมทุนเพื่อสร้างโรงอาหาร และ อุปกรณ์ของใช้ภายในโรงอาหาร ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น