วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผ้าป่าครัวเรือนและคณะศิษย์เก่า 13-14 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ต้อนรับคณะผ้าป่าครัวเรือน และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ซึ่งได้นำผ้าป่ามาทอด ณ โรงเรียน เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านโคกระเวียง คณะศิษย์เก่าโรงเรียน รวมทั้งท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ณ ที่นี้ ดังภาพกิจกรรม...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น