วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะสัญจร 19 ส.ค. 58

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับฟังธรรมจากพระธรรมทูต ที่นำหลักธรรมคำสอน มาเตือนสติ และข้อคิดดีๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น