วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ครู Dare 12 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 ท่านตำรวจจาก สภ.กันทรอม เข้ามาอบรม สอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3 ในโครงการ ครู Dare นักเรียน Dare ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายใกล้ตัว กฎจราจร และโทษของสิ่งเสพติด การประพฤติปฎิบัติตัวของนักเรียนในวัยเรียนที่เหมาะสม ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่นักเรียน อย่างมาก ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น