วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร 29 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาดูงาน บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานใกล้ๆบ้านที่มีมาตรฐาน นอกจากสินค้ามีคุณภาพแล้ว ยังรักษาสิ่งแวดล้อม ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น