วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร 29 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาดูงาน บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานใกล้ๆบ้านที่มีมาตรฐาน นอกจากสินค้ามีคุณภาพแล้ว ยังรักษาสิ่งแวดล้อม ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น