วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 6-8 ก.พ. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกสุรินทร์ภักดี 214 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ดังภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น