วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการส่งคุณครูกมลขัณฑ์ ดวงจำปา

วันที่ 6 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำคณะเดินทางไปส่งคุณครูกมลขัณฑ์ ดวงจำปา ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ ดังภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น