วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเตรียมพื้นที่รับเสด็จ ณ รพ.สต.ค้อปอ 21 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ค้อปอ เตรียมสถานที่ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ดังภาพบรรยากาศครับ...























ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น