วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 29 ม.ค.59

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพกิจกรรม ...

  ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น