วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 29 ม.ค.59

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพกิจกรรม ...

  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น