วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเด็ก ประจำปี 2557 10 ม.ค. 57

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับชุมชนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงออก และสร้างความสนุกสนามให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง นอกจากนี้ชุมชนได้ร่วมทำอาหาร ทั้ง คาว และหวาน มาให้เด็กนักเรียนได้รับประทานกันอย่างจุใจ ดังภาพบรรยากาศครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น