วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเด็ก ประจำปี 2557 10 ม.ค. 57

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับชุมชนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงออก และสร้างความสนุกสนามให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง นอกจากนี้ชุมชนได้ร่วมทำอาหาร ทั้ง คาว และหวาน มาให้เด็กนักเรียนได้รับประทานกันอย่างจุใจ ดังภาพบรรยากาศครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น