วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรม AEC กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ 10 ก.ค. 57

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดโครงการอบรม AEC ระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.1 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ การจัดการโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น