วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

บรรยากาศการสอบ Las 5 มี.ค. 58

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้กำหนดสอบ Las นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ดังภาพบรรยากาศการสอบ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น