วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต 7-8 ต.ค. 60

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโคกระเวียงเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 รายการ

ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ทั้งสิ้น 5 รายการ คือ
1. การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
2. การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E book ม.1-3
3. การสร้างเว็บไซต์ ประเภท Web Editor ป.4-6
4. การสร้างเว็บไซต์ ประเภท Text Editor ม.1-3
5. การวาดภาพระบายสีนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

รายละเอียดคลิกที่  http://sillapa67.kanthalak.com/

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น