วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีไหว้ครู 9 มิ.ย. 59

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย ผอ.เนตรภา  สาระวรรณ และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณของคุณครู และนักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักคุณครู ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น