วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การประชุมรับสมัครผ่านระบบการแข่งขันวิชาการกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 21 ส.ค. 57

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการประชุม ครูผู้สมัครแข่งขันทักษะวิชาการผ่านระบบของแต่ละโรงเรียน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในระบบรับสมัคร และทำความตกลงในเรื่องการรับสมัครแข่งขันระดับกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โดยได้เชิญ นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบึงมะลู มาเป็นวิทยากร
ระบบวิชาการกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ คลิกที่นี่
ดังภาพบรรยากาศการประชุม...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น