วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำรวจอบรมนักเรียน

นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 ได้รับการอบรม ให้ความรู้เรื่อง โทษของสิ่งเสพติด กฎจราจร และความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สิน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันทรอม ซึ่งได้มาให้ความรู้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น