วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กีฬาโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ 22 ก.ค. 59

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้จัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายตำบลขุนหาญประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อคัดตัวแทนกลุ่ม่ตำบลขุนหาญ แข่งขันในระดับกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ ต่อไป ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น