วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน สุรินทร์ 6-8 ธ.ค. 58

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทน สพป.ศก. 4 เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ระดับภาคอีสาน ณ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งสิ้น 4 รายการ ผลการแข่งดังนี้ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขัน ณ จังหวัดสุรินทร์ .....


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น