วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 60

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านโคกระุเวียง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน และนักเรียนรู้สึกสำนึกในพระคุณ ของแม่ รักแม่ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ดังภาพบรรยากาศ ...


 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น