วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพี่ แจกไอติมนักเรียน 11 มี.ค. 59

วันที่ 11 มี.ค. 59 เวลา 11.00 น. ได้มีคณะหลวงพ่อ คณะมูลนิธิเศรษฐีว่าวทอง ที่พักสงฆ์บ้างคลองระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุดปราการ  ใจดีมาแจกไอติมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง อากาศร้อน ๆ นักเรียนได้ทานไอติมเย็นๆ สาธุๆๆๆๆๆๆ ...ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น