วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพี่ แจกไอติมนักเรียน 11 มี.ค. 59

วันที่ 11 มี.ค. 59 เวลา 11.00 น. ได้มีคณะหลวงพ่อ คณะมูลนิธิเศรษฐีว่าวทอง ที่พักสงฆ์บ้างคลองระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุดปราการ  ใจดีมาแจกไอติมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง อากาศร้อน ๆ นักเรียนได้ทานไอติมเย็นๆ สาธุๆๆๆๆๆๆ ...ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น