วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557 25-27 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กรมทหารพรานที่ 23 (สิงห์ดำ) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น