วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2555 ดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น